Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Bắc Ninh
    • SCB Bắc Ninh

      316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • Xem tiếp...

Chi nhánh SCB tại quận/huyện của Bắc Ninh