Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Bến Tre. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bến Tre 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Bến Tre
    • CN Bến Tre

      29C - 29 C1 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

  • Xem tiếp...

Chi nhánh SCB tại quận/huyện của Bến Tre