CN Ninh Kiều

  • Địa chỉ: 19 - 21A Đường Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: (0710) 381 9977
  • Số Fax: (0710) 381 9989
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Ninh Kiều


Các chi nhánh SCB Quận Ninh Kiều