PGD Trần Phú

  • Địa chỉ: 35 Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: (0710) 3825789
  • Số Fax: (0710) 3825788
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Trần Phú


Các chi nhánh SCB Quận Ninh Kiều