Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Gia Lai

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 17 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Pleiku
    • CN Gia Lai

      78 Đường Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  • Xem tiếp...

Chi nhánh SCB tại quận/huyện của Gia Lai