Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm,...

  • Thành Phố Nha Trang
  • CN Khánh Hòa

   78 Đường Lý Thánh Tôn, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  • Thành Phố Nha Trang
  • PGD Vĩnh Phước

   27 Đường Hai Tháng Tư, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 • Xem tiếp...

Chi nhánh SCB tại quận/huyện của Khánh Hòa