Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Trà Vinh 2 địa điểm,...

  • Thành Phố Trà Vinh
  • CN Trà Vinh 1

   86 Khóm 6 Đường Nguyễn Đáng, Phường 7, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

  • Thành Phố Trà Vinh
  • CN Trà Vinh

   23 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

 • Xem tiếp...

Chi nhánh SCB tại quận/huyện của Trà Vinh