Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Vũng Liêm 1 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm,...

  • Thành Phố Vĩnh Long
  • CN Vĩnh Long

   11-11A-11B-11C Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

  • Huyện Vũng Liêm
  • PGD Vũng Liêm

   164, Khóm 2, Tỉnh lộ 902, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

 • Xem tiếp...

Chi nhánh SCB tại quận/huyện của Vĩnh Long