Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Quận Cái Răng Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cái Răng.

  • SCB Quận Cái Răng
  • PGD Cái Răng

    164A Quốc Lộ 1A, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ